aplikasi pkg

Unduh Aplikasi PKG/Penilaian Kinerja Guru Mapel/Kelas Terbaru

Posted on

Unduh Aplikasi PKG – PKG merupakan evaluasi terhadap tugas guru dalam usaha pembinaan karir, kepangkatan, serta jabatan. PKG mempunyai guna buat memperhitungkan keahlian pendidik mempraktikkan kompetensi serta ketrampilan pada prosespembelajaran ataupun juga tugas bonus yang lain, serta PKG pula mempunyai guna menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun tersebut.

Prosedur serta Waktu Penerapan PKG

PKG dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 kali setahun, ialah pada dini tahun serta akhir tahun, PKG Formatif dilaksanakan minimun 6 pekan dini tahun pelajaran, APK Sumatif yang peruntukanya buat menetapkan perolehan angka kredit. dalam penilaianya dicoba selama tahun.

BACA JUGA:Aturan Terbaru Terkait Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru

Unduh Aplikasi PKG

1. PKG kelas rendah( TK, Kelas I- III)

2. PKG Mapel/ Kelas Atas( kelas IV- VI)

3. PKG dengan Tugas Bonus Kepala Sekolah

Download Format Evaluasi Kinerja Guru

Buat melangkapi tagihan Akreditasi Ia dalam Sispena, sekolah pula dimohon memenuhi instrumen ataupun format Evaluasi Kinerja guru selaku fakta yang wajib diisi pada Poin 30. kami telah sajikan file dalam wujud ms. word/ doc buat bisa di edit serta di sesuaikan keadaan satuan pembelajaran. lebih lengkap kunjungin serta unduh DISINI.

Baca Juga:  Poster Perpustakaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *